Dự án mới+ Xem thêm

VỊ TRÍ: ĐẤT SÀO LỘC THẮNG, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 6HA (60.000m2) BÁN GIÁ: 800TR/SÀO

VỊ TRÍ: THÔN 3, LỘC THÀNH, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 9,9 SÀO (Gần 1 HEC) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ  

VỊ TRÍ: Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng DIỆN TICH: 195 m2 (11,5 x 17m) BÁN GIÁ: 2 tỷ  

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN QUỐC LỘ 20, LỘC CHÂU, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 188M2 ( 4,5X42) BÁN GIÁ: 4,5 TỶ

VỊ TRÍ: HẺM TRẦN PHÚ, LỘC SƠN,BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 1.200M(1,2 SÀO) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ

Vị Trí: Trung tâm hành chính UBND xã Đại Lào Diện Tích:  3.175m2 (gần 3,2 Sào) Bán Giá: 5 tỷ

VỊ TRÍ: XÃ TÂN LẠC, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 1,1 HA BÁN GIÁ: 5,5 TỶ

VỊ TRÍ: HẺM 93 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, LỘC TIẾN, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 7X23M BÁN GIÁ: 1 TỶ 850TR

Đất View đẹp+ Xem thêm

VỊ TRÍ: HẺM 221 ĐOÀN THỊ ĐIỂM, LỘC PHÁT, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 14X40M GIÁ BÁN: 2,5 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGÔ SỸ LIÊN DIỆN TÍCH: 4,5X15.5M GIÁ BÁN: 2 TỶ 7

VỊ TRÍ: TÂN LẠC, DI LINH DIỆN TÍCH: 5X48M GIÁ BÁN: 580TR

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,LỘC SƠN DIỆN TÍCH: 25X16M GIÁ BÁN: 2,1 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN NGUYỄN CHÍ THANH, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 6X55 GIÁ BÁN: 7 TỶ 9

VỊ TRÍ: THÔN 11,DAMBRI DIỆN TÍCH: 5000M2 BÁN GIÁ: 7,X TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN QUỐC LỘ 20,LỘC NGA DIỆNTÍCH: 5511M2 GIÁ BÁN: LIÊN HỆ

Vị trí: TRUNG TÂM THÀNH PHỐ BẢO LỘC
Diện tích: 105M2 Giá bán: 1.2 TỶ

đất phân lô+ Xem thêm

VỊ TRÍ: Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng DIỆN TICH: 195 m2 (11,5 x 17m) BÁN GIÁ: 2 tỷ  

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG 1/5, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X22m, full thổ cư GIÁ BÁN: 2 tỷ 600tr

VỊ TRÍ: HẺM ĐƯỜNG 1/5, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X20M GIÁ BÁN: 870TR    

VỊ TRÍ: HẺM HUỲNH THÚC KHÁNG, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 6X32M GIÁ BÁN: 1 TỶ 850TR

VỊ TRÍ: HẺM 117 HUỲNH THÚC KHÁNG, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X25M GIÁ BÁN: 3 TỶ 300TR

VỊ TRÍ: HẺM ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT DIỆN TÍCH: 10X22M GIÁ BÁN: 1 TỶ 750

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN TRẦN NHẬT DUẬT DIỆN TÍCH: 12,3X35M GIÁ BÁN: 375TR/M

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN PHAN ĐÌNH PHÙNG DIỆN TÍCH: 5X20M GIÁ BÁN: 1 TỶ 550

đất sào+ Xem thêm

VỊ TRÍ: ĐẤT SÀO LỘC THẮNG, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 6HA (60.000m2) BÁN GIÁ: 800TR/SÀO

VỊ TRÍ: THÔN 3, LỘC THÀNH, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 9,9 SÀO (Gần 1 HEC) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ  

VỊ TRÍ: HẺM TRẦN PHÚ, LỘC SƠN,BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 1.200M(1,2 SÀO) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ

Vị Trí: Trung tâm hành chính UBND xã Đại Lào Diện Tích:  3.175m2 (gần 3,2 Sào) Bán Giá: 5 tỷ

VỊ TRÍ: XÃ TÂN LẠC, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 1,1 HA BÁN GIÁ: 5,5 TỶ

VỊ TRÍ: THÔN 15 LỘC THÀNH,BẢO LỘC DỆN TÍCH: 2,6 SÀO BÁN GIÁ: 2 TỶ

VỊ TRÍ: LỘC THÀNH, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 9,1 SÀO BÁN GIÁ: 6,6 TỶ

VỊ TRÍ: ĐINH TRANG HOÀ, DI LINH DIỆN TÍCH: 1,3 HA GIÁ BÁN: 360TR/SÀO

đất nền+ Xem thêm

VỊ TRÍ: HẺM 93 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, LỘC TIẾN, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 7X23M BÁN GIÁ: 1 TỶ 850TR

VỊ TRÍ; PHƯỜNG 2, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X23M BÁN GIÁ: 1 TỶ 260

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN NGÃ 3 TỨ QUÝ, LỘC AN DIỆN TÍCH: 6X45M BÁN GIÁ: 2,1 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG TẢN ĐÀ, BẢO LỘC DIỆN TÍCH:10X40M BÁN GIÁ: 3 TỶ 850TR

VỊ TRÍ: HẺM 402 PHAN ĐÌNH PHÙNG, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 6,1X20M BÁN GIÁ: 2,3 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG TÂY SƠN, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 10X21M BÁN GIÁ: 5 TỶ 250TR

VỊ TRÍ: HẺM ĐƯỜNG PHAN CHU TRINH, LỘC TIẾN, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 7,5X54,5M BÁN GIÁ: 3 TỶ 250TR

VỊ TRÍ: HẺM ĐƯỜNG TRẦN PHÚ, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 6X24,5M BÁN GIÁ: 2,1 TỶ

nhà phố+ Xem thêm

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN QUỐC LỘ 20, LỘC CHÂU, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 188M2 ( 4,5X42) BÁN GIÁ: 4,5 TỶ

VỊ TRÍ: LỘC NGA, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 12X42M BÁN GIÁ: 4 TỶ 850TR

DIỆN TÍCH: 5,8X28M  GIÁ BÁN:1 tỷ xxx

VỊ TRÍ: THÔN 7 LỘC TÂN, DAMBRI DIỆN TÍCH:10X25M GIÁ BÁN: 1 TỶ 250TR

 VỊ TRÍ: ĐƯỜNG HẺM PHAN CHU TRINH,LỘC TIẾN DIỆN TÍCH: 10X26M GIÁ BÁN: 2 TỶ 950

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM, LỘC THANH DIỆN TÍCH: 26X30M GIÁ BÁN: LIÊN HỆ  

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG LÝ THÁI TỔ  DAMBRI DIỆN TÍCH: 5X27M BÁN GIÁ: LIÊN HỆ  

nhà hẻm+ Xem thêm

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG LỮ GIA, LỘC CHÂU DIỆN TÍCH: 9X31M GIÁ BÁN: 1 TỶ 850  

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG MẠC ĐỈNH CHI, PHƯỜNG 2, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X27M GIÁ BÁN: 3 TỶ

VỊ TRÍ: PHAN CHU TRINH ,PHƯỜNG LỘC TIẾN DIỆN TÍCH: 18X20M GIÁ BÁN: 1 TỶ 470 TR

VỊ TRÍ: HẺM CHÍNH ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG DIỆN TÍCH: 5X30M GIÁ BÁN: 2 TỶ 550TR

DIỆN TÍCH: 5x25M

GIÁ BÁN: 1 tỷ 550   

nhà cho thuê+ Xem thêm

Dự án mới+ Xem thêm

VỊ TRÍ: ĐẤT SÀO LỘC THẮNG, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 6HA (60.000m2) BÁN GIÁ: 800TR/SÀO

VỊ TRÍ: THÔN 3, LỘC THÀNH, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 9,9 SÀO (Gần 1 HEC) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ  

VỊ TRÍ: Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng DIỆN TICH: 195 m2 (11,5 x 17m) BÁN GIÁ: 2 tỷ  

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN QUỐC LỘ 20, LỘC CHÂU, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 188M2 ( 4,5X42) BÁN GIÁ: 4,5 TỶ

VỊ TRÍ: HẺM TRẦN PHÚ, LỘC SƠN,BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 1.200M(1,2 SÀO) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ

Vị Trí: Trung tâm hành chính UBND xã Đại Lào Diện Tích:  3.175m2 (gần 3,2 Sào) Bán Giá: 5 tỷ

Đất View đẹp+ Xem thêm

VỊ TRÍ: HẺM 221 ĐOÀN THỊ ĐIỂM, LỘC PHÁT, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 14X40M GIÁ BÁN: 2,5 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGÔ SỸ LIÊN DIỆN TÍCH: 4,5X15.5M GIÁ BÁN: 2 TỶ 7

VỊ TRÍ: TÂN LẠC, DI LINH DIỆN TÍCH: 5X48M GIÁ BÁN: 580TR

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,LỘC SƠN DIỆN TÍCH: 25X16M GIÁ BÁN: 2,1 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN NGUYỄN CHÍ THANH, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 6X55 GIÁ BÁN: 7 TỶ 9

VỊ TRÍ: THÔN 11,DAMBRI DIỆN TÍCH: 5000M2 BÁN GIÁ: 7,X TỶ

đất phân lô+ Xem thêm

VỊ TRÍ: Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng DIỆN TICH: 195 m2 (11,5 x 17m) BÁN GIÁ: 2 tỷ  

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG 1/5, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X22m, full thổ cư GIÁ BÁN: 2 tỷ 600tr

VỊ TRÍ: HẺM ĐƯỜNG 1/5, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X20M GIÁ BÁN: 870TR    

VỊ TRÍ: HẺM HUỲNH THÚC KHÁNG, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 6X32M GIÁ BÁN: 1 TỶ 850TR

VỊ TRÍ: HẺM 117 HUỲNH THÚC KHÁNG, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X25M GIÁ BÁN: 3 TỶ 300TR

VỊ TRÍ: HẺM ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT DIỆN TÍCH: 10X22M GIÁ BÁN: 1 TỶ 750

đất sào+ Xem thêm

VỊ TRÍ: ĐẤT SÀO LỘC THẮNG, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 6HA (60.000m2) BÁN GIÁ: 800TR/SÀO

VỊ TRÍ: THÔN 3, LỘC THÀNH, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 9,9 SÀO (Gần 1 HEC) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ  

VỊ TRÍ: HẺM TRẦN PHÚ, LỘC SƠN,BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 1.200M(1,2 SÀO) BÁN GIÁ: 6,5 TỶ

Vị Trí: Trung tâm hành chính UBND xã Đại Lào Diện Tích:  3.175m2 (gần 3,2 Sào) Bán Giá: 5 tỷ

VỊ TRÍ: XÃ TÂN LẠC, BẢO LÂM DIỆN TÍCH: 1,1 HA BÁN GIÁ: 5,5 TỶ

VỊ TRÍ: THÔN 15 LỘC THÀNH,BẢO LỘC DỆN TÍCH: 2,6 SÀO BÁN GIÁ: 2 TỶ

VỊ TRÍ: LỘC THÀNH, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 9,1 SÀO BÁN GIÁ: 6,6 TỶ

VỊ TRÍ: ĐINH TRANG HOÀ, DI LINH DIỆN TÍCH: 1,3 HA GIÁ BÁN: 360TR/SÀO

đất nền+ Xem thêm

VỊ TRÍ: HẺM 93 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, LỘC TIẾN, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 7X23M BÁN GIÁ: 1 TỶ 850TR

VỊ TRÍ; PHƯỜNG 2, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X23M BÁN GIÁ: 1 TỶ 260

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN NGÃ 3 TỨ QUÝ, LỘC AN DIỆN TÍCH: 6X45M BÁN GIÁ: 2,1 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG TẢN ĐÀ, BẢO LỘC DIỆN TÍCH:10X40M BÁN GIÁ: 3 TỶ 850TR

VỊ TRÍ: HẺM 402 PHAN ĐÌNH PHÙNG, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 6,1X20M BÁN GIÁ: 2,3 TỶ

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN ĐƯỜNG TÂY SƠN, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 10X21M BÁN GIÁ: 5 TỶ 250TR

nhà phố+ Xem thêm

VỊ TRÍ: MẶT TIỀN QUỐC LỘ 20, LỘC CHÂU, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 188M2 ( 4,5X42) BÁN GIÁ: 4,5 TỶ

VỊ TRÍ: LỘC NGA, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 12X42M BÁN GIÁ: 4 TỶ 850TR

DIỆN TÍCH: 5,8X28M  GIÁ BÁN:1 tỷ xxx

VỊ TRÍ: THÔN 7 LỘC TÂN, DAMBRI DIỆN TÍCH:10X25M GIÁ BÁN: 1 TỶ 250TR

 VỊ TRÍ: ĐƯỜNG HẺM PHAN CHU TRINH,LỘC TIẾN DIỆN TÍCH: 10X26M GIÁ BÁN: 2 TỶ 950

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG ĐOÀN THỊ ĐIỂM, LỘC THANH DIỆN TÍCH: 26X30M GIÁ BÁN: LIÊN HỆ  

nhà hẻm+ Xem thêm

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG LỮ GIA, LỘC CHÂU DIỆN TÍCH: 9X31M GIÁ BÁN: 1 TỶ 850  

VỊ TRÍ: ĐƯỜNG MẠC ĐỈNH CHI, PHƯỜNG 2, BẢO LỘC DIỆN TÍCH: 5X27M GIÁ BÁN: 3 TỶ

VỊ TRÍ: PHAN CHU TRINH ,PHƯỜNG LỘC TIẾN DIỆN TÍCH: 18X20M GIÁ BÁN: 1 TỶ 470 TR

VỊ TRÍ: HẺM CHÍNH ĐƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG DIỆN TÍCH: 5X30M GIÁ BÁN: 2 TỶ 550TR

DIỆN TÍCH: 5x25M

GIÁ BÁN: 1 tỷ 550   

nhà cho thuê+ Xem thêm

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI CHÚNG TÔI

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0913.670.802 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của Bất Động Sản TP. Bảo Lộc